header afbeelding

Diensten

Internet en database-webapplicaties

Wij adviseren graag over de mogelijkheden van webgebaseerde databasetoepassingen voor uw organisatie, vanuit onze brede ervaring bij gemeenten en kennis van Content Management Systemen en databasetools. Met name zijn wij gespecialiseerd in het snel en betaalbaar ontsluiten van MySQL databases met codegeneratoren zoals Scriptcase.

Raadsinformatiesystemen

Op eigen initiatief bedenken en ontwikkelen wij een vernieuwend en open Raadsinformatiesysteem, gedacht vanuit de optiek en het werk van raadsleden en vanuit OpenSamenspraak, zie www.iraad.nl.
We onderzoeken momenteel de koppeling met OpenRIS en denken actief mee over het informatiemodel van OpenRIS van KING. Onderstaand schema geeft de samenhang weer tussen klassieke RIS-systemen en een innovatief Samenspraak Informatiesysteem.

Samenspraak en democratische vernieuwing

Er is op dit moment bij veel overheidsinstellingen grote belangstelling voor de verbetering van de samenwerking met de burger door samenspraak en burgerparticipatie. Wij zijn nauw betrokken bij innovaties op het gebied van samenspraak, initiatieven voor democratische vernieuwing zoals Democratic Challenge en Code Oranje.
Op dit vlak bieden wij idee├źn voor de inzet van webapplicaties voor OpenSamenspraak en tools voor innovatie van het raadswerk.